Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Quỳnh Châu

Quỳnh Phụ - Thái Bình